Policie České republiky

Obvodní oddělení Horní Lideč se Vám představuje v rámci projektu "Poznej svého policistu".

npor. Bc. Tomáš VÝSKALA
Vedoucí obvodního oddělení
telefon: 974 680 720
e-mail: vs.oop.hornilidec.podatelna@pcr.cz
pprap. Michal SLOVÁK
Územně odpovědný
telefon: 974 680 721
e-mail: vs.oop.hornilidec.podatelna@pcr.cz

Adresa oddělení
Horní Lideč 18
756 12 Horní Lideč
telefon: 974 680 721
fax: 974 680 728
e-mail: vs.oop.hornilidec.podatelna@pcr.cz
Územní působnost: Prlov, Pozděchov


Ke stažení: Domácí násilí - Jak se nestát obětí trestné činnosti - Senioři - Děti a mládež - Informace k dopravě