Aktuálně

Klíšťová encefalitida

Přílohy:
2023-03-06-Klíšťová encefalitida.pdf

Zveřejněno: 06.03.2023

Ploština

Otevírací doba Památník Ploština:

květen – září: úterý – neděle 10:00 – 17:00

duben a říjen: sobota – neděle 10:00 – 17:00

ostatní dny na objednávku

Přílohy:
2023-05-12-ploština_a1 (003).pdf

Zveřejněno: 12.05.2023

Ukončení spolupráce se sběrným dvorem ve Valašské Polance

Od roku 2023 již NENÍ MOŽNÉ pro občany Pozděchova ZDARMA odkládat odpad ve sběrném dvoře ve Valašské Polance u pana Smýkala.

Zveřejněno: 09.02.2023

Jak třídit odpad

Zveřejněno: 09.02.2023

Jak třídit odpad

Zveřejněno: 09.09.2023

Vybavení JSDH

Zveřejněno: 27.03.2023

Chodníky u Maršálků

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v obci. Tohoto cíle bylo dosaženo vybudováním nového chodníku podél silnice I/49 v části obce Pozděchov. Chodník umožňuje bezpečný pohyb chodců mimo hlavní komunikaci a výrazně tak snižuje riziko střetu chodců s automobily. Projekt také přispěl ke zlepšení přístupnosti řešené lokality, na kterou navazuje řada objektů pro bydlení.

Zveřejněno: 25.01.2022

Modernizace dětského hřiště Pozděchov

V roce 2022 byla dokončena modernizace dětského hřiště v Pozděchově

Zveřejněno: 24.01.2023

Z úřední desky

Vyvěšeno Sejmuto Název Štítek
26.05.2023 31.03.2024 SOH - oznámení o zveřejnění dokumentu SOH
26.05.2023 30.06.2024 SOH - oznámení o zveřejnění dokumentu SOH
02.05.2023 30.06.2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pozděchov za rok 2022 Závěrečný účet obce
02.05.2023 30.06.2023 Návrh závěrečného účtu 2022 Závěrečný účet obce
02.05.2023 30.06.2023 Příloha 2022 Závěrečný účet obce
02.05.2023 30.06.2023 Výkaz zisku a ztráty 2022 Závěrečný účet obce
02.05.2023 30.06.2023 Výkaz FIN 2-12 2022 Závěrečný účet obce
02.05.2023 30.06.2023 Rozvaha 2022 Závěrečný účet obce