Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název Štítek
15.03.2023 20.03.2026 Podepsaná veřejnoprávní smlouva s SOH a obec Horní Lideč Smlouvy
15.03.2023 20.03.2026 Podepsaná veřejnoprávní smlouva s SOH a MAS Horní Lideč SOH
15.03.2023 31.12.2025 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č.250/2000 Sb. SOH
08.03.2023 23.04.2023 Záměr Zlínského kraje Ostatní
27.02.2023 31.12.2023 Seznam nedostatečně idnetifikovaných vlastníků Ostatní
18.01.2023 20.04.2023 Rozpočtové opatření č. 7/2022 Rozpočet
21.12.2022 31.12.2023 Cenové oznámení - voda Cenové oznámení
21.12.2022 31.12.2026 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2028 Rozpočet
19.12.2022 30.06.2023 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č.250/2000 Sb. - rozpočtové provizorium SOH
19.12.2022 30.06.2023 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č.250/2000 Sb. - rozp. opatření č.7/2022 SOH
04.11.2022 31.12.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Veřejné vyhlášky
27.09.2022 31.12.2023 Výzva vlastníkům nemovitých věcí Ostatní
04.08.2022 30.06.2023 SOH - Rozpočtové opatření č. 3/2022 SOH
16.06.2022 30.06.2023 FIN 2-12 za rok 2021 Výsledky hospodaření
16.06.2022 30.06.2023 Rozvaha za rok 2021 Výsledky hospodaření
16.06.2022 30.06.2023 Výkaz zisku a ztráty za rok 2021 Výsledky hospodaření
16.06.2022 30.06.2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pozděchov za rok 2021 Výsledky hospodaření
16.06.2022 30.06.2023 Závěrečný účet obce 2021 Výsledky hospodaření
16.06.2022 30.06.2023 Příloha 2021 Výsledky hospodaření
18.05.2022 18.05.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu SOH číslo 2/2022 SOH
18.05.2022 18.05.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu SOH číslo 1/2022 SOH
05.03.2022 30.06.2023 Inventarizační zpráva 2021 Výsledky hospodaření
01.10.2020 31.12.2025 Program obnovy venkova obce Pozděchov r.2021-2025 Ostatní
25.09.2020 25.09.2023 Veřejnoprávní smlouva Smlouvy
07.07.2020 10.07.2023 Smlouva SOH-MAS o poskyt.návratné fin.výpomoci Smlouvy
11.03.2020 31.12.2023 Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska na období 2021-2023 SOH