Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název Štítek
18.09.2023 30.06.2024 Rozpočtové opatření č. 2/2023 Rozpočet
11.09.2023 27.09.2023 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/57 a I/49 Opatření obecné povahy
26.07.2023 27.07.2024 Veřejná vyhláška Č.j.: RO-2/2021-810 ze dne: 26.7.2023 Veřejné vyhlášky
08.06.2023 31.03.2024 Rozpočtové opatření č. 1/2023 Rozpočet
29.05.2023 30.06.2024 Závěrečný účet obce 2022 Závěrečný účet obce
29.05.2023 30.06.2024 FIN 2-12 za rok 2022 Závěrečný účet obce
29.05.2023 30.06.2024 Rozvaha za rok 2022 Závěrečný účet obce
29.05.2023 30.06.2024 Výkaz zisku a ztráty za rok 2022 Závěrečný účet obce
29.05.2023 30.06.2024 Příloha 2022 Závěrečný účet obce
29.05.2023 30.06.2024 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pozděchov za rok 2022 Závěrečný účet obce
26.05.2023 31.03.2024 SOH - oznámení o zveřejnění dokumentu SOH
26.05.2023 30.06.2024 SOH - oznámení o zveřejnění dokumentu SOH
17.04.2023 31.03.2024 Rozpočtové opatření č. 1/2023 SOH
31.03.2023 31.03.2024 Schválený rozpočet obce Pozděchov na rok 2023 Rozpočet
15.03.2023 20.03.2026 Podepsaná veřejnoprávní smlouva s SOH a obec Horní Lideč Smlouvy
15.03.2023 20.03.2026 Podepsaná veřejnoprávní smlouva s SOH a MAS Horní Lideč SOH
15.03.2023 31.12.2025 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č.250/2000 Sb. SOH
27.02.2023 31.12.2023 Seznam nedostatečně idnetifikovaných vlastníků Ostatní
21.12.2022 31.12.2023 Cenové oznámení - voda Cenové oznámení
21.12.2022 31.12.2026 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2028 Rozpočet
04.11.2022 31.12.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Veřejné vyhlášky
27.09.2022 31.12.2023 Výzva vlastníkům nemovitých věcí Ostatní
18.05.2022 18.05.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu SOH číslo 2/2022 SOH
18.05.2022 18.05.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu SOH číslo 1/2022 SOH
01.10.2020 31.12.2025 Program obnovy venkova obce Pozděchov r.2021-2025 Ostatní
25.09.2020 25.09.2023 Veřejnoprávní smlouva Smlouvy
11.03.2020 31.12.2023 Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska na období 2021-2023 SOH