Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název Štítek
15.05.2024 31.05.2024 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou Veřejné vyhlášky
13.05.2024 28.05.2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Veřejné vyhlášky
13.05.2024 28.05.2024 Opatření veřejné povahy - Stanovení přechodné úprava provozu na silnici I/49 Veřejné vyhlášky
25.04.2024 10.06.2024 Jmenování zapisovatele OVK Volby
25.04.2024 31.05.2024 Finanční správa - vyhláška Veřejné vyhlášky
08.04.2024 09.06.2024 Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise Volby
08.04.2024 09.06.2024 Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku v Pozděchově Volby
02.04.2024 30.06.2025 Schválený rozpočet obce Pozděchov na rok 2024 Rozpočet
20.03.2024 31.12.2026 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č.250/2000 Sb. SOH
20.03.2024 20.03.2027 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu SOH číslo 1/2024 SOH
17.01.2024 30.06.2024 Rozpočtové opatření č. 5/2023 Rozpočet
04.01.2024 30.06.2024 Rozpočtové opatření č. 5/2023 SOH
27.12.2023 31.12.2027 Cenové oznámení - voda 2024 Cenové oznámení
27.12.2023 27.12.2026 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků Smlouvy
13.12.2023 30.06.2024 Rozpočtové opatření č. 4/2023 Rozpočet
04.12.2023 04.12.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů souvisejících s provozem prodejny 01153 Pozděchov Smlouvy
01.12.2023 30.06.2024 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č.250/2000 Sb. SOH
14.11.2023 30.06.2024 Rozpočtové opatření č. 3/2023 Rozpočet
06.11.2023 30.06.2024 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č.250/2000 Sb. SOH
23.09.2023 23.09.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 01-2023 pro Myslivecké sdružení TRUBISKA Pozděchov, z. s. Smlouvy
18.09.2023 30.06.2024 Rozpočtové opatření č. 2/2023 Rozpočet
26.07.2023 27.07.2024 Veřejná vyhláška Č.j.: RO-2/2021-810 ze dne: 26.7.2023 Veřejné vyhlášky
29.05.2023 30.06.2024 Závěrečný účet obce 2022 Závěrečný účet obce
29.05.2023 30.06.2024 FIN 2-12 za rok 2022 Závěrečný účet obce
29.05.2023 30.06.2024 Rozvaha za rok 2022 Závěrečný účet obce
29.05.2023 30.06.2024 Výkaz zisku a ztráty za rok 2022 Závěrečný účet obce
29.05.2023 30.06.2024 Příloha 2022 Závěrečný účet obce
29.05.2023 30.06.2024 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pozděchov za rok 2022 Závěrečný účet obce
26.05.2023 30.06.2024 SOH - oznámení o zveřejnění dokumentu SOH
15.03.2023 20.03.2026 Podepsaná veřejnoprávní smlouva s SOH a obec Horní Lideč Smlouvy
15.03.2023 20.03.2026 Podepsaná veřejnoprávní smlouva s SOH a MAS Horní Lideč SOH
15.03.2023 31.12.2025 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č.250/2000 Sb. SOH
21.12.2022 31.12.2026 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2028 Rozpočet
18.05.2022 18.05.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu SOH číslo 2/2022 SOH
18.05.2022 18.05.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu SOH číslo 1/2022 SOH
01.10.2020 31.12.2025 Program obnovy venkova obce Pozděchov r.2021-2025 Ostatní