Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název Štítek
23.11.2022 08.12.2022 Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka Veřejné vyhlášky
04.11.2022 31.12.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Veřejné vyhlášky
13.10.2022 31.03.2023 Rozpočtové opatření č. 5/2022 Rozpočet
04.10.2022 31.03.2023 SOH - Rozpočtové opatření č. 6/2022 SOH
27.09.2022 31.12.2023 Výzva vlastníkům nemovitých věcí Ostatní
13.09.2022 31.03.2023 SOH - Rozpočtové opatření č. 5/2022 SOH
26.08.2022 31.03.2023 Rozpočtové opatření č. 4/2022 Rozpočet
25.08.2022 31.03.2023 SOH - Rozpočtové opatření č. 4/2022 SOH
04.08.2022 30.06.2023 SOH - Rozpočtové opatření č. 3/2022 SOH
27.06.2022 31.03.2023 Rozpočtové opatření č. 3/2022 Rozpočet
16.06.2022 30.06.2023 Závěrečný účet obce 2021 Výsledky hospodaření
14.06.2022 31.12.2022 Výzva vlastníkům nemovitých věcí Ostatní
10.06.2022 31.03.2023 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č.250/2000 Sb. SOH
10.06.2022 31.03.2023 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č.250/2000 Sb. SOH
10.06.2022 31.03.2023 Rozpočtové opatření č. 2/2022 Rozpočet
18.05.2022 18.05.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu SOH číslo 2/2022 SOH
18.05.2022 18.05.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu SOH číslo 1/2022 SOH
16.05.2022 31.03.2023 Rozpočtové opatření č. 1/2022 Rozpočet
13.05.2022 31.12.2022 Aktualizace místního programu obnovy venkova obce Pozděchov r. 2022-2026 Ostatní
03.05.2022 30.06.2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pozděchov za rok 2021 Výsledky hospodaření
03.05.2022 30.06.2023 FIN 2-12 za rok 2021 Výsledky hospodaření
03.05.2022 30.06.2023 Výkaz zisku a ztráty za rok 2021 Výsledky hospodaření
03.05.2022 30.06.2023 Rozvaha za rok 2021 Výsledky hospodaření
03.05.2022 30.06.2023 Příloha 2021 Výsledky hospodaření
11.04.2022 31.03.2023 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č.250/2000 Sb. SOH
21.03.2022 31.03.2023 Schválený rozpočet obce Pozděchov na rok 2022 Rozpočet
11.03.2022 31.03.2023 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb. SOH
05.03.2022 30.06.2023 Inventarizační zpráva 2021 Výsledky hospodaření
20.12.2021 31.12.2022 Cenové oznámení Cenové oznámení
01.10.2020 31.12.2025 Program obnovy venkova obce Pozděchov r.2021-2025 Ostatní
25.09.2020 25.09.2023 Veřejnoprávní smlouva Smlouvy
07.07.2020 10.07.2023 Smlouva SOH-MAS o poskyt.návratné fin.výpomoci Smlouvy
08.04.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Čj.:17110/2020 - MZE - 16212 ze dne 2.4.2020 Veřejné vyhlášky
11.03.2020 31.12.2023 Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska na období 2021-2023 SOH
10.03.2020 30.03.2023 SOH-Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 Rozpočet
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhl.-opatření obecné povahy Veřejné vyhlášky
03.09.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy Veřejné vyhlášky
05.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - lesní zákon Veřejné vyhlášky
27.12.2018 31.12.2022 Střednědobý výhled rozpočtu obce Pozděchov 2020-2024 - Schválený Rozpočet