Zastupitelstvo

Starosta
Jaroslav Sláčík

Místostarosta
Radek Zicha

Zastupitelé
Adéla Ježková
Václav Čala
Petr Hromada
Miroslav Štach
Eva Kořenková
Michal Černý
Petr Zádrapa

Finanční výbor
Miroslav Štach - předseda
Michal Černý
Petr Zádrapa

Kontrolní výbor
Petr Hromada - předseda
Václav Čala
Eva Kořenková