Obecní znak

Obec má svůj heraldický znak. V modrém štítu je znázorněn kůň ve skoku, nad nímž se třepotají tři skřivánci. Tento znak vyjadřuje zemědělský charakter obce, ve které bylo několik sedláků chovajících těžké belgické koně k práci na poli i v lese.